پرسش های متداول

خير.چون در الياف پارچه استفاده شده براي اين محصول،مقداري ابريشم به كار رفته است و همين موضوع از تعريق سر جلوگيري ميكند.تعرق غير عادي براي پارچه هاي ساتن غير اصل اتفاق مي افتدكه در بافت پارچه آن ها از الياف نايلون به جاي ابريشم استفاده شده است..

بله.روبالشتي ساتن ابريشم اصل، رطوبت طبيعي مو را حفظ كرده و در نتيجه از دوشاخه شذن و خشكي مو و پوست سر، كه عامل بروز مو خوره هستن جلوگيري مي كند.

خير.پارچه ساتن ابريشم اصل چنين ايرادي ندارد.اين موضوع براي محصولاتي اتفاق مي افتد كه در توليد آن هااز پارچه ساتن غير اصل كه حالت كشساني دارند، استفاده شده است.كه اين امر نشان دهنده غير اصل بودن كالا مي باشد.

بله.به خصوص ميني اسكرانچي براي موهاي كراتينه ،كم حجم و همچنين كودكان مناسب است.

واتساپ